Αποτελέσματα εκλογών του Συλλόγου μας

Αποτελέσματα εκλογών του Συλλόγου μας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΓΑΣ

       ΔΕΛΤΊΟ ΤΥΠΟΥ          Βέργα 6-6-2021
Την 6-6-2021 ημέρα Κυριακή διεξήχθησαν εκλογές με Ενιαίο ψηφοδέλτιο στον Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό Σύλλογο Βέργας για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα εκλεγέντα μέλη συγκροτήθηκαν σε Σώμα και αποφάσισαν ομόφωνα την ανάληψη καθηκόντων με την εξής σύνθεση:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ
Πρόεδρος Αφάλης Χαράλαμπος του Ανδρέα.
Αντιπρόεδρος Πανταζής Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου.
Γενική Γραμματέας Τατση-Μάλαμα Σταυρούλα του Αποστόλου.
Ταμίας Κότσης Δημήτριος του Ιωάννη.
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Νικόλης Παναγιώτης του Σωτηρίου.
ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
Φιλανδριανος Ιωάννης του Μιχαήλ.
Χοχολης Παναγιώτης του Ευαγγέλου.
Πανταζής Παναγιώτης του Ανδρέα.
                     ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ