Στην Βέργα Καλαμάτας και στα γραφεία του συλλογου τον Μάιο του 2015 έγινε διοικητικο συμβούλιο κατόπιν συγκεντρώσεως όλων των μελών που εκλέγησαν απο την γενική συνέλευση με σκοπό την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και ανάληψη καθηκόντων κατόπιν ψηφοφορίας η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξης:

ΙΔΙΟΤΗΤΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-6943550159
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-6972017112
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ6945149841
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ6944773588
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-6972293025
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΧΕΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-6984326256
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-6985004308

Σχετικές Σελίδες