Στην Βέργα Καλαμάτας και στα γραφεία του συλλογου τον Μάιο του 2015 έγινε διοικητικο συμβούλιο κατόπιν συγκεντρώσεως όλων των μελών που εκλέγησαν απο την γενική συνέλευση με σκοπό την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και ανάληψη καθηκόντων κατόπιν ψηφοφορίας η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξης:

ΙΔΙΟΤΗΤΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΦΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΝΔΡΕΑΣ6936909217
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΧΟΧΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ6974474798
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΤΑΤΣΗ-ΜΑΛΑΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-6948633961
ΤΑΜΙΑΣΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ6944773588
ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΣΜΙΧΑΗΛ6973235748

Σχετικές Σελίδες