Στην Βέργα Καλαμάτας και στα γραφεία του συλλογου τον Μάιο του 2015 έγινε διοικητικο συμβούλιο κατόπιν συγκεντρώσεως όλων των μελών που εκλέγησαν απο την γενική συνέλευση με σκοπό την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και ανάληψη καθηκόντων κατόπιν ψηφοφορίας η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξης:

ΙΔΙΟΤΗΤΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΦΑΛΗΣΑΝΔΡΕΑΣ6936909217
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ6972861828
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ6958473507
ΤΑΜΙΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣ6944773588
ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ6944326150
ΜΕΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΧΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ6974474798
ΜΕΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ6956373755

Σχετικές Σελίδες