Πρόσκληση σε γενική συνέλευση

Πρόσκληση σε γενική συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του καταστατικού του συλλόγου μας,καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου μας να προσέλθουν στα γραφεία μας για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 24η Μαρτίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00.
Σε περίπτωση μή απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από επτά ημέρες, την 31η Μαρτίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00.

Θέματα προς συζήτηση:

α. Οικονομικός απολογισμός του έτους 2018
β. Δράσεις του Συλλόγου μας για το 2019
γ. Ότι άλλο προταθεί από τα μέλη

ΒΕΡΓΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.