Ποιοί είμαστε

Ο Σύλλογος μας ιδρύθηκε επίσημα 1 Ιανουαρίου 2010 λειτουργεί νομίμως με δύναμη 170 περίπου μελλών και διοικείτε από 7μελές Δ.Σ. Σκοπός μας είναι η ανάδειξη και η προβολή της περιοχής μας.
 
Σύμφωνα με το καταστατικό μας είμαστε σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα, και η βασική μας επιδίωξη είναι η πολιτιστική αναβάθμιση του χωριού μας και η διάσωση και διάδοση των παραδοσιακών μας στοιχείων.
 
Τα τελευταία χρόνια δημιουργήσαμε σχολή παραδοσιακών χορών, σχολή αθλητικών δράσεων, σχολή διδασκαλίας μουσικών οργάνων, ορχήστρα και χορωδία.
 
Από το έτος της ίδρυσης μας διοργανώνουμε αρκετές εκδηλώσεις κάθε χρόνο η
ποιο σημαντική είναι (η Μάχη της Βέργας).
 
Επίσης λαμβάνουμε μέρος σε πολλές πολιτιστικές και ιστορικές εκδηλώσεις σε όλη τη Μεσσηνία και προσπαθούμε να κρατάμε ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα μας και τις τοπικές μας παραδώσεις.

Σχετικές Σελίδες